Ansvarlig for tjenesten Trygg Mammamedisin er RELIS
– Regionale legemiddelinformasjonssentre. RELIS

RELIS er en offentlig tjeneste etablert for å bidra til riktig medisinbruk gjennom informasjon om medisiner. RELIS har over 10 års erfaring med å gi råd om medisinbruk. Fra 2011 gir vi også råd til publikum, foreløpig til gravide og ammende. Ansatte ved RELIS er farmasøyter og leger tilknyttet universitetssykehusene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

Helse Bergen ved RELIS Vest er driftsansvarlig for tjenesten og innehar konsesjon fra Datatilsynet for driften av tjenesten.