Har du spørsmål om covid-19-vaksinen?

Mange gravide og ammende lurer på om de kan ta covid-19-vaksinen. Her i Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som ansvaret for vaksineanbefalingene. FHI har blant annet utarbeidet egne råd for vaksinering av gravide og ammende. Disse rådene oppdateres fortløpende ved behov.

Info til allmennheten
For oppdatert informasjon om hvilke råd som gjelder for covid-19-vaksinen til gravide og ammende, anbefaler vi derfor å lese informasjonen FHI har lagt ut om dette til allmennheten. Rådene til gravide og ammende står under avsnittet «Barn og gravide», et godt stykke ned på nettsiden.

Info til helsepersonell
FHI har også skrevet egen informasjon om covid-19-vaksinering av gravide og ammende, beregnet på helsepersonell. Denne informasjonen ligger som et eget avsnitt et stykke ned på denne nettsiden.