Hvem er vi?

Trygg Mammamedisin er en offentlig finansiert tjeneste. Tjenesten drives av Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er leger og farmasøyter ved RELIS som svarer på spørsmålene til Trygg Mammamedisin og som står bak rådene og informasjonen som du finner på nettsiden.

Både Trygg Mammamedisin og RELIS har lang erfaring med å svare på spørsmål om legemidler. Trygg Mammamedisin har eksistert siden 2011, mens RELIS, som er en spørsmål-/svartjeneste for helsepersonell, ble opprettet allerede i 1995.

Personvern

Trygg Mammamedisin har konsesjon fra Datatilsynet for å svare på spørsmål fra gravide og ammende. Vi behandler spørsmålet ditt konfidensielt (fortrolig) i tråd med vår taushetsplikt og Datatilsynets regelverk.

Kontaktinformasjon

Helse Bergen ved RELIS Vest er hovedansvarlig for driften av tjenesten. Ved spørsmål om selve driften av tjenesten, kan du kontakte oss på [email protected] eller tlf. 55 97 53 60.