Råd mot vanlige plager

Halsbrann

Medisiner mot halsbrann og sure oppstøt

Flere ulike medisiner mot halsbrann og sure oppstøt regnes som trygge å bruke for ammende. Før bruk av medisiner vurderes, anbefales det likevel å forsøke følgende generelle råd først:

  • Unngå fet eller sterkt krydret mat
  • Unngå å spise store måltider, spesielt sent på kvelden eller før leggetid
  • Hev hodeenden av sengen (ekstra pute) for å redusere plager om natten

Disse rådene bør fortsatt følges selv om man bruker medisiner mot halsbrann og sure oppstøt.

Hvilke medisiner som bør velges er avhengig av hvor plaget du er, men også hva som er årsaken til plagene. Det kan derfor variere hva som er riktig behandling for den enkelte. Dersom du er usikker på hva som er riktig behandling for deg, anbefaler vi at du snakker med legen din.

Se tabellen under for å finne medisinen du har spørsmål om, og les deretter teksten som hører til.

Medisiner som virker lokalt

Virkestoff Salgsnavn
Alginsyre Galieve, Galieve Forte, Gaviscon
Syrenøytraliserende Novaluzid, Titralac

H2-blokkere

VirkestoffSalgsnavn
Ranitidin Ranitidin, Zantac
Famotidin Pepcid, Pepcidduo

Protonpumpehemmere

VirkestoffSalgsnavn
Omeprazol Losec, Omeprazol
Esomeprazol Esomeprazol, Nexium
Pantoprazol Pantoloc Control, Pantoprazol, Somac, Somac Control
Lansoprazol Lanzo Melt, Lansoprazol

Medisiner som virker lokalt

Det finnes to typer medisiner som virker lokalt. Medisiner med alginsyre (slik som Galieve, Galieve Forte eller Gaviscon) danner et skumlokk over innholdet i magesekken og hindrer at det kommer opp i spiserøret. De såkalte syrenøytraliserende medisinene (som for eksempel Novaluzid eller Titralac) inneholder salter som nøytraliserer syren i magesekken.

Både alginsyre og de syrenøytraliserende midlene virker lokalt i magen. Ettersom de i liten grad blir tatt opp i kroppen, er det også lite som kan gå over i morsmelken. Mødre som bruker slike medisiner kan derfor amme som vanlig.

Ranitidin, famotidin (H2-blokkere)

Om medisiner som virker lokalt (omtalt ovenfor) ikke virker godt nok, kan ammende prøve medisiner som kalles H2-blokkere som hemmer produksjonen av magesyre. Det vil si medisiner som inneholder famotidin (for eksempel Pepcid) eller ranitidin (for eksempel Zantac). Disse medisinene selges uten resept i små pakninger, men kan også skrives ut på resept av lege.

Famotidin går over i morsmelken i så liten grad at vi ikke forventer påvirkning av barnet. Det er heller ikke rapportert om uheldige effekter hos barn som ammes av mødre som bruker famotidin. Famotidin kan derfor brukes ved amming.

Ranitidin går i større grad enn famotidin over i morsmelk. Mengden medisin barnet kan få i seg er likevel mye lavere enn dosen som gis når spedbarn behandles med ranitidin og det er ikke rapportert bivirkninger hos diebarn. Ranitidin kan derfor brukes ved amming.

Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol (protonpumpehemmere)

De mest effektive medisinene mot halsbrann og sure oppstøt kalles protonpumpehemmere. Disse medisinene virker ved å hemme produksjonen av magesyre. Medisinene kan forsøkes dersom ingen av medisinene nevnt over har tilstrekkelig effekt, eller hvis lege har vurdert at behandling med slike medisiner er nødvendig.

Vi har mest kunnskap om medisinene pantoprazol, omeprazol og esomeprazol i denne gruppen. Vi vet at medisinen i liten grad går over i morsmelken. Selv om barnet skulle få i seg noe av medisinen via morsmelken så vil mye av dette brytes ned av syren i barnets magesekk. Det er derfor lite sannsynlig at medisinen skal påvirke barnet. Det er heller ikke rapportert om bivirkninger hos barn som ammes.

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: april 2020