Råd mot vanlige plager

Halsbrann

Kan ammende bruke medisiner mot halsbrann og sure oppstøt?

Det finnes flere medisiner mot halsbrann og sure oppstøt som ammende kan bruke. Hvilke medisiner som bør velges er avhengig av hvor plaget du er, men også hva som er årsaken til plagene. Det kan derfor variere hva som er riktig behandling for den enkelte. Noen av disse selges reseptfritt, mens andre kun selges på resept. Når ammende trenger å bruke medisiner mot halsbrann og sure oppstøt over tid, anbefaler vi som en generell regel å avtale dette med lege. Det samme gjelder ved bruk av reseptpliktige medisiner.

Hvilke medisiner mot halsbrann og sure oppstøt kan ammende bruke?

Generelt anbefaler vi at ammende forsøker alginsyre (Gaviscon) eller syrenøytraliserende (Novaluzid, Titralac) først. Dersom du er usikker på hva som er riktig behandling for deg, anbefaler vi at du snakker med legen din.

HandelsnavnAktivt innholdsstoffKan brukes av ammende
GavisconAlginsyreJa
Gaviscon mikstur, Galieve, Galieve ForteAlginsyre og syrenøytraliserendeJa
Novaluzid, TitralacSyrenøytraliserendeJa
PepcidFamotidinJa*
PepcidduoFamotidin og syrenøytraliserendeJa*
Losec, OmeprazolOmeprazolKontakt lege først
Nexium, EsomeprazolEsomeprazolKontakt lege først
Somac, Somac Control, PantoprazolPantoprazolKontakt lege først**
Lanzo Melt, LanzoprazolLansoprazolKontakt lege først

*Kontakt lege hvis du har behov for å bruke famotidin i mer enn to uker sammenhengende.
**Somac Control selges reseptfritt. Somac Control skal ikke brukes mer enn fire uker uten at det er avtalt med lege, som opplyst i pakningsvedlegget.

Kan ammende bruke Gaviscon eller Galieve (alginsyre)?

Ja, det regnes som trygt for ammende å bruke alginsyre (Gaviscon). Alginsyre danner et skumlokk over innholdet i magesekken, og vil ikke bli tatt opp i kroppen. Det vil derfor ikke være av betydning for barn som ammes om mor bruker alginsyre.

Kan ammende bruke Novaluzid eller Titralac (syrenøytraliserende)?

Ja, det regnes som trygt for ammende å bruke syrenøytraliserende (Novaluzid, Titralac). Syrenøytraliserende medisiner virker lokalt i magen. Ettersom de i liten grad blir tatt opp i kroppen, er det også lite som kan gå over i morsmelken. Mødre som bruker slike medisiner kan derfor amme som vanlig.

Kan ammende bruke Pepcid/Pepcidduo (famotidin)?

Ja, det regnes som trygt for ammende å bruke famotidin (Pepcid). Famotidin virker ved å hemme produksjonen av magesyre. Famotidin skal ikke brukes sammenhengende i mer enn to uker uten at lege kontaktes. Dette gjelder for alle, ikke bare for ammende.

Famotidin går over i morsmelken i så liten grad at vi ikke forventer påvirkning av barnet. Det er heller ikke rapportert om uheldige effekter hos barn som ammes av mødre som bruker famotidin. Famotidin kan derfor brukes ved amming.

Kan ammende bruke Losec/Omeprazol, Nexium/Esomeprazol eller Somac/Pantoprazol?

Ja, ammende kan bruke omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium) eller pantoprazol (Somac/Somac Control). Disse tilhører medisingruppen protonpumpehemmere som er de mest effektive medisinene mot halsbrann og sure oppstøt.

Den dokumentasjonen som finnes tyder på at protonpumpehemmerne i liten grad går over i morsmelken. Selv om barnet skulle få i seg noe av medisinen via morsmelken så vil mye av dette brytes ned av syren i barnets magesekk. Det er derfor lite sannsynlig at medisinen skal påvirke barnet. Det er heller ikke rapportert om bivirkninger hos barn som ammes.

Med unntak av Somac Control er alle protonpumpehemmere reseptpliktige. Generelt anbefaler vi at all bruk av reseptpliktige medisiner under amming avtales med lege. Selv om Somac Control selges reseptfritt skal denne ikke brukes mer enn fire uker uten at det er avtalt med lege, som opplyst i pakningsvedlegget.

Kan ammende bruke Lanzo Melt/Lansoprazol?

Ammende kan bruke Lanzo Melt/Lansoprazol (inneholder lansoprazol) dersom lege vurderer at det er en spesiell grunn til å velge akkurat denne medisinen. Lansoprazol tilhører legemiddelgruppen protonpumpehemmere, på samme måte som omeprazol, esomeprazol og pantoprazol som vi har skrevet om i forrige avsnitt (se over).

For lansoprazol mangler data på overgang til morsmelk, og vi anbefaler derfor fortrinnsvis bruk av en av de andre protonpumpehemmerne hos ammende. Hvis det likevel er lansoprazol som virker best for den enkelte, kan også denne brukes når lege har vurdert at det er nødvendig. 

Når bør jeg kontakte lege?

Hvis reseptfrie medisiner mot halsbrann og sure oppstøt ikke gir tilstrekkelig effekt, bør du kontakte lege for å få en vurdering på hvilken behandling som er best for deg videre. Du bør også kontakte lege hvis du trenger å bruke famotidin (Pepcid, Pepcidduo) i mer enn to uker eller Somac Control i lengre enn fire uker, som beskrevet i pakningsvedlegget.

Andre gode råd

Selv om du bruker medisiner bør du fortsette å følge generelle råd mot halsbrann og sure oppstøt. Dette kan også begrense behovet for medisiner.

•          Hev hodeenden av sengen for å begrense plager om natten

•          Unngå å spise store måltider, spesielt sent på kvelden

•          Unngå fet eller sterkt krydret mat

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: Juni 2022