Råd mot vanlige plager

Halsbrann

Halsbrann og sure oppstøt er enn vanlig plage hos gravide

Plager med halsbrann og sure oppstøt er veldig vanlig blant gravide. Plagene skyldes naturlige endringer i kroppen på grunn av graviditeten. Hos mange øker symptomer på halsbrann og sure oppstøt utover i svangerskapet. Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å begrense plagene.

Prøv disse generelle rådene først:

  • Hev hodeenden av sengen for å begrense plager om natten
  • Unngå å spise store måltider, spesielt sent på kvelden
  • Unngå fet eller sterkt krydret mat

Disse rådene bør du fortsette å følge selv om du har behov for medisiner mot halsbrann og sure oppstøt.

Det er flere medisiner gravide kan bruke

Flere ulike medisiner mot halsbrann og sure oppstøt regnes som trygge å bruke for gravide. Det er vanlig å se på behandlingsmulighetene som en trapp, hvor medisinene er plassert på ulike trappetrinn. Hvilket trinn medisinene er plassert på, er avhengig av hvordan de virker og hvilken kunnskap og erfaring som finnes om sikkerheten når de brukes av gravide.

Gravide anbefales vanligvis å begynne på det nederste trinnet og se om en av de lokaltvirkende medisinene har tilstrekkelig effekt. Det er likevel symptomene som avgjør hvilket trinn som er riktig for den enkelte kvinne. Endringer i plagene gjør at det kan være aktuelt å trappe opp eller trappe ned i perioder.

Trinn 1: Lokaltvirkende midler

Aktivt innholdsstoffSalgsnavn
AlginsyreGalieve, Gaviscon
SyrenøytraliserendeNovaluzid, Titralac

Hvis de generelle rådene som vi har gitt ovenfor ikke gir god nok effekt, kan gravide forsøke reseptfrie medisiner som virker lokalt i tillegg. Det finnes to hovedtyper slike medisiner, nemlig alginsyre og syrenøytraliserende medisiner. Alginsyre (slik som Galieve eller Gaviscon) danner et skumlokk over innholdet i magesekken. De såkalte syrenøytraliserende medisinene (som for eksempel Novaluzid og Titralac) inneholder salter som nøytraliserer syren i magesekken.

Blant medisinene som virker lokalt er det flere som inneholder kalsiumkarbonat. Dette gjelder Titralac, Gaviscon mikstur, Galieve og Galieve Forte. Fordi gravide er spesielt utsatt for å få for mye kalsium i blodet bør inntak av store mengder kalsiumkarbonat unngås. Vi anbefaler derfor at gravide ikke tar mer enn anbefalt dose høyst 4 ganger daglig.

Trinn 2: Ranitidin (Zantac) og famotidin (Pepcid)

VirkestoffSalgsnavn
RanitidinRanitidin, Zantac
FamotidinPepcid, Pepcidduo

Om de lokaltvirkende midlene ikke har god nok effekt, kan gravide prøve medisiner som kalles H2-blokkere, det vil si medisiner som inneholder ranitidin (Zantac) eller famotidin (Pepcid). H2-blokkere virker ved å hemme produksjonen av magesyre.

Er ranitidin (Zantac) og famotidin (Pepcid) trygge å bruke for gravide?

Lang erfaring med bruk av ranitidin hos gravide tyder på at ranitidin er trygg å bruke under svangerskapet. Det er heller ikke holdepunkter for at famotidin har fosterskadelige effekter. Ettersom det er mest erfaring med bruk av ranitidin hos gravide, anbefaler vi fortrinnsvis ranitidin fremfor famotidin ved behov for behandling med H2-blokkere i svangerskapet.

Trinn 3: Protonpumpehemmere

VirkestoffSalgsnavn
OmeprazolLosec, Omeprazol
EsomeprazolEsomeprazol, Nexium
PantoprazolPantoloc Control, Pantoprazol, Somac, Somac Control
LansoprazolLanzo Melt, Lanzoprazol

De mest effektive medisinene mot halsbrann og sure oppstøt kalles protonpumpehemmere. I utgangspunktet mener vi at gravide kun bør bruke disse etter avtale med lege.

I likhet med H2-blokkere (se over) virker protonpumpehemmere ved å hemme produksjonen av magesyre. Dette er det tredje og siste trappetrinnet i behandling av halsbrann og sure oppstøt i svangerskapet. Det vil si at medisinene kan forsøkes dersom ingen av de andre medisinene har tilstrekkelig effekt, eller hvis lege har vurdert at behandling med slike medisiner er nødvendig. Blant protonpumpehemmerne har vi mest erfaring med omeprazol (for eksempel Losec). Omeprazol regnes derfor gjerne som førstevalg når gravide har behov for slik behandling. Innholdsstoffet i esomeprazol (for eksempel Nexium) og omeprazol er tilsvarende. Vi mener derfor at gravide kan bruke esomeprazol på lik linje med omeprazol.

Er det trygt å bruke protonpumpehemmer mens jeg er gravid?

Protonpumpehemmerne er forholdsvis nye medisiner, men vi har likevel en del erfaring med bruk hos gravide. Den erfaringen som finnes er betryggende. Så langt er det ikke vist uheldige effekter hos fosteret eller på svangerskapsforløpet når mor har brukt slike medisiner i svangerskapet.

Når bør jeg kontakte lege?

Hvis ingen av førstevalgene gir tilstrekkelig effekt, og du trenger å bruke medisinene på andre eller tredje trappetrinn i mer enn to uker sammenhengende, mener vi at du bør kontakte lege for å få vurdert hvilken behandling som er best for deg.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: april 2020