Råd mot vanlige plager

Halsbrann

Kan gravide bruke medisiner mot halsbrann og sure oppstøt?

Ja, det finnes flere medisiner mot halsbrann og sure oppstøt som gravide kan bruke. Noen av disse selges reseptfritt, mens andre kun selges på resept. Når gravide trenger å bruke medisiner mot halsbrann og sure oppstøt over tid, anbefaler vi som en generell regel å avtale dette med lege. Det samme gjelder ved bruk av reseptpliktige medisiner.

Hvilke medisiner kan gravide bruke?

Hvilke medisiner som bør velges er avhengig av hvor plaget du er, men også hva som er årsaken til plagene. Det kan derfor variere hva som er best behandling for den enkelte.

Gravide anbefales vanligvis å forsøke alginsyre (Gaviscon) eller syrenøytraliserende (Novaluzid, Titralac) først. Dersom disse ikke gir god nok effekt kan famotidin eller såkalte protonpumpehemmere forsøkes. Du kan lese mer om disse medisinene under. Dersom du er usikker på hva som er riktig behandling for deg, anbefaler vi at du snakker med legen din.

HandelsnavnAktivt innholdsstoffKan brukes av gravide
GavisconAlginsyreJa
Gaviscon mikstur, Galieve, Galieve ForteAlginsyre og syrenøytraliserendeJa*
Novaluzid, TitralacSyrenøytraliserendeJa*
PepcidFamotidinJa**
PepcidduoFamotidin og syrenøytraliserendeJa**
Losec, OmeprazolOmeprazolKontakt lege først
Nexium, EsomeprazolEsomeprazolKontakt lege først
Somac, Somac Control, PantoprazolPantoprazolKontakt lege først
Lanzo Melt, LanzoprazolLansoprazolKontakt lege først

*Medisiner med kalsiumkarbonat som syrenøytraliserende bør ikke brukes oftere enn høyst fire ganger om dagen.
** Kontakt lege hvis du har behov for å bruke famotidin i mer enn to uker sammenhengende.

Kan gravide bruke Gaviscon eller Galieve (alginsyre)?

Ja, det regnes som trygt for gravide å bruke medisiner med alginsyre som Gaviscon eller Galieve. Alginsyre danner et skumlokk over innholdet i magesekken, og vil ikke bli tatt opp i kroppen. Det vil derfor ikke være av betydning for fosteret om mor bruker alginsyre.

Merk at Gaviscon mikstur i motsetning til Gaviscon tyggetabletter også inneholder kalsiumkarbonat. Det samme gjelder Galieve og Galieve Forte. Siden gravide ikke bør innta for store mengder kalsiumkarbonat anbefaler vi at disse ikke brukes oftere enn høyst fire ganger om dagen.

Kan gravide bruke Novaluzid eller Titralac (syrenøytraliserende)?

Ja, gravide kan bruke syrenøytraliserende som Novaluzid eller Titralac. Syrenøytraliserende salter virker ved å nøytralisere syren i magesekken, og vil ved normal bruk hos mor ikke ha betydning for barnet i magen. Ved bruk av Novaluzid anbefales det å unngå samtidig inntak av fruktjuice.

Titralac inneholder kalsiumkarbonat. Fordi gravide er spesielt utsatt for å få for mye kalsium i blodet bør inntak av store mengder kalsiumkarbonat unngås. Vi anbefaler derfor at gravide ikke bruker mer Titralac enn 1-2 tabletter inntil 4 ganger daglig.

Hvis du har behov for å bruke syrenøytraliserende hyppig eller over lengre perioder kan du eventuelt forsøke famotidin i en kort periode som nevnt under. Utover dette, eller hvis du er usikker på hva som er riktig behandling for deg, bør du kontakte lege.

Kan gravide bruke Pepcid/Pepcidduo (famotidin)?

Korttidsbruk av Pepcid og Pepcidduo som inneholder famotidin vurderes som greit hos gravide. Ved behov for bruk over lengre perioder enn to uker sammenhengende skal lege kontaktes for å vurdere hvilken medisin som er mest egnet videre.  

Famotidin virker ved å hemme produksjonen av magesyre. Det er ikke holdepunkter for at famotidin har fosterskadelige effekter eller påvirker svangerskapsforløpet negativt, men det er noe begrenset dokumentasjon på bruk av famotidin hos gravide.

Pepcidduo inneholder kalsiumkarbonat i tillegg til famotidin. Det er viktig å holde seg innenfor anbefalt dosering, og Pepciduo bør heller ikke kombineres med andre preparater som inneholder kalsiumkarbonat (se under avsnittet om syrenøytraliserende).

Kan gravide bruke Losec/Omeprazol, Nexium/Esomeprazol, Somac/Pantoprazol eller Lanzo Melt/Lansoprazol?

Omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Somac/Somac Control) og lansoprazol (Lanzo Melt) tilhører alle medisingruppen protonpumpehemmere. Gravide kan bruke protonpumpehemmere når lege har vurdert at det er nødvendig. Disse medisinene virker ved å hemme produksjonen av magesyre, og er de mest effektive medisinene mot halsbrann og sure oppstøt.

Vi har etter hvert fått en del erfaring med bruk av protonpumpehemmere hos gravide, og den erfaringen som finnes er betryggende. Så langt er det ikke vist uheldige effekter på foster eller svangerskapsforløp når mor har brukt slike medisiner i svangerskapet.

Blant protonpumpehemmerne har vi mest erfaring med omeprazol (Losec). Omeprazol regnes derfor gjerne som førstevalg når gravide har behov for slik behandling. Hvis det er noen av de andre protonpumpehemmerne som virker best for den enkelte, kan også disse brukes når lege har vurdert at det er nødvendig. 

Selv om Somac Control selges reseptfritt, anbefales det at lege kontaktes før bruk for å få en vurdering av om protonpumpehemmer er riktig behandling. 

Når bør jeg kontakte lege?

Hvis verken alginsyre (Gaviscon, Galieve), syrenøytraliserende medisiner (Novaluzid, Titralac) eller famotidin gir tilstrekkelig effekt, bør du kontakte lege for å diskutere om andre alternativer kanskje kan være bedre for deg. Dette gjelder også dersom du har behov for svært hyppig bruk av syrenøytraliserende eller hvis du har behov for å bruke famotidin i mer enn to uker sammenhengende.

Andre gode råd

Selv om du bruker medisiner bør du fortsette å følge generelle råd mot halsbrann og sure oppstøt. Dette kan også begrense behovet for medisiner.

•          Hev hodeenden av sengen for å begrense plager om natten

•          Unngå å spise store måltider, spesielt sent på kvelden

•          Unngå fet eller sterkt krydret mat

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: Juni 2022