Råd mot vanlige plager

Smerte

Hvilke reseptfrie smertestillende medisiner kan jeg bruke når jeg er gravid?

Våre viktigste råd

Her er våre viktigste råd om smertestillende medisiner til gravide:

  • Paracetamol er førstevalget
  • Bruk paracetamol i laveste dose som gir tilstrekkelig effekt i så kort tid som mulig
  • Unngå bruk av medisiner som ibuprofen, diklofenak og naproksen

Paracetamol er førstevalget

Hvis gravide trenger å bruke smertestillende midler som egenbehandling, bør de i første rekke bruke medisiner som inneholder paracetamol. Det er lang erfaring med paracetamol, og medisinen regnes som trygg for gravide når medisinen brukes i en kort periode på noen dager. Oversikt over navn på medisiner finner du nederst på siden.

Som alle andre smertestillende skal paracetamol brukes i kortest mulig tid og i laveste virksomme dose. Det er også viktig å ikke ta mer paracetamol enn det som står på pakningen eller i pakningsvedlegget, så sant ikke noe annet er avtalt med legen. Dette gjelder også for de som ikke er gravide.

Hvis ikke paracetamol hjelper godt nok på smertene, eller du trenger å bruke paracetamol i mer enn 5 dager sammenhengende, bør du snakke med legen din. Legen din kan da vurdere om paracetamol er riktig behandling for smertene. Paracetamol virker smertestillende og febernedsettende og bør ikke brukes mot andre symptomer/plager enn smerter og feber.

Hva med bruk av paracetamol over tid?

Som angitt regnes paracetamol som trygt for gravide ved korttidsbruk i noen dager. Sikkerheten ved langtidsbruk av paracetamol er derimot ikke helt avklart, og det finnes studier som har medført at det har blitt stilt spørsmål ved hvorvidt bruk av paracetamol over tid i svangerskapet kanskje kan ha uheldige effekter for barnet. Blant annet er det stilt spørsmål ved om paracetamol kanskje kan øke sjansen for utviklingsforstyrrelser. På grunn av denne usikkerheten, bør gravide ikke bruke mer paracetamol enn det som er klart nødvendig. All bruk av paracetamol over tid må derfor også være avtalt med lege.

Samtidig er det viktig at gravide med langvarige smerter eller høy feber får god behandling. Smerter og feber kan også være uheldig for gravide, slik at beslutningen om bruk eller ikke bruk av paracetamol over tid vil være avhengig av både risiko og nytte av medisinen. Hva som er det beste valget vil variere fra person til person avhengig av situasjonen til den gravide. Legen må derfor sammen med den gravide vurdere hva som er riktig for akkurat henne.

I den sammenhengen vil vi også understreke at det til nå ikke finnes andre smertestillende medisiner som har en tryggere sikkerhetsprofil for gravide enn paracetamol. For enkelte gravide kan det derfor være riktig og den beste løsningen å bruke paracetamol over tid. Forutsetningen er som sagt at en lege har vurdert at medisinen er den beste behandlingen i dette tilfellet.

Ibuprofen, diklofenak eller naproksen skal ikke brukes

Gravide skal ikke bruke smertestillende og betennelsesdempende tabletter som ibuprofen, diklofenak og naproksen, med mindre det er avtalt med lege. Disse virkestoffene tilhører en medisingruppe som kalles NSAIDs. Oversikt over navn på medisiner og virkestoff finner du under teksten.

Gravide skal ikke behandle seg selv med medisiner som ibuprofen, diklofenak og naproksen i noen deler av graviditeten. Spesielt i tredje trimester er det viktig å ikke bruke slike medisiner fordi disse kan være farlig for barnet i magen på denne tiden. Selv noen få doser kan da potensielt medføre uheldige effekter. Dersom du har brukt medisiner fra denne legemiddelgruppen i tredje trimester, skal du ta raskt kontakt med lege. 

Bruk av NSAIDs i tredje trimester kan være uheldig for fosteret og den gravide selv på flere måter. Spesielt er vi redde for at medisinene skal føre til at en åpen blodåre ved hjertet til fosteret skal lukke seg helt eller delvis. Lukkingen av denne blodåren skal først skje etter fødsel. Hvis lukking av blodåren skjer under graviditeten kan dette påvirke blodkretsløpet til barnet.

Også i første del av graviditeten kan bruk av NSAIDs kanskje være ugunstig. Enkelte studier, men ikke alle, har vist at bruk av disse medisinene tidlig i graviditeten kanskje kan øke risikoen for spontanabort og enkelte typer fosterskader hos barnet. Vi vet likevel ikke sikkert om NSAIDs kan gi disse effektene. Dersom du allerede har brukt slike medisiner mens du har vært gravid i første og andre trimester, kan vi derfor berolige deg med at risikoen for uheldige effekter hos barnet i magen er liten. Har du derimot brukt legemidlene i tredje trimester skal du ta kontakt med lege med en gang.

SalgsnavnVirkestoff
Paracet
Pinex
Panodil
Pamol
Paracetamol
Paracetamol
Ibux
Ibumetin
Ibuprox
Burana
Ibuprofen
Ibuprofen
VoltarolDiklofenak
Naproxen
Proxan
Naproksen

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: oktober 2021