Råd mot vanlige plager

Pollenallergi

Hvilke allergimedisiner kan gravide bruke?

Det finnes heldigvis flere allergimedisiner som gravide trygt kan bruke. Dersom du er mest plaget i øyne og/eller nese, regnes gjerne lokalbehandling med øyedråper og/eller nesespray som førstevalg, på samme måte som hos ikke-gravide. Hvis slike medisiner ikke har god nok effekt eller du også har andre typer allergiplager, kan du forsøke med allergitabletter – selv om du er gravid.

Noen allergimedisiner selges reseptfritt i små pakninger, mens andre kun selges på resept. Når gravide trenger å bruke allergimedisiner over tid, anbefaler vi som en generell regel å avtale dette med lege. Det samme gjelder ved bruk av reseptpliktige allergimedisiner.

HandelsnavnAktivt innholdsstoff Kan brukes av gravide
Clarityn, Loratadin  Loratadin  Ja 
Aerius  Desloratadin  Ja 
Zyrtec, Cetirizin, Cetimax  Cetirizin  Ja  
Xyzal  Levocetirizin  Ja  
Telfast  Feksofenadin  Kontakt lege først  
Kestine, Ebastin  Ebastin  Kontakt lege først  
Zilas  Bilastin  Kontakt lege først  
Rupafin  Rupatadin  Kontakt lege først  

Er det nødvendig å bytte medisin?

De fleste gravide kan fortsette å bruke de samme allergimedisinene som de vanligvis bruker. Et mulig unntak er dersom du bruker en av de aller nyeste allergitablettene, det vil si Kestine, Zilas og Rupafin, og eventuelt Telfast. I så fall kan det være aktuelt å bytte til en av de allergitablettene som er bedre undersøkt, slik som cetirizin (eller andre medisiner som inneholder cetirizin, for eksempel Zyrtec), Clarityn (loratadin), Aerius eller Xyzal. Hva som er riktig for deg, er noe du må du diskutere med legen din.

Øyedråper og nesespray – alle kan brukes

Vår vurdering er at gravide kan bruke alle typer øyedråper og nesespray mot allergi som finnes på det norske markedet. Dette gjelder uansett hvilket aktivt innholdsstoff øyedråpene/nesesprayen inneholder.

Bakgrunnen for denne vurderingen er at nesespray og øyedråper virker lokalt i nesen og øynene. Generelt vil derfor lite av medisinen gå over i blodbanen og videre til fosteret. Dermed er det lite sannsynlig at anbefalte doser vil gi uheldige effekter hos fosteret.

Riktignok varierer det hvor mye dokumentasjon som finnes om bruk av de ulike typene øyedråper og nesespray hos gravide. Vi mener likevel at det ikke er grunn til å anbefale en bestemt type nesespray eller øyedråper fremfor en annen – både fordi de virker lokalt og ut fra hva vi vet om de ulike aktive innholdsstoffene. Hvis du er gravid og trenger øyedråper og/eller nesespray mot allergi, kan du altså bruke den medisinen som virker best hos deg.

Allergitabletter – generelt trygge å bruke

Når gravide har behov for å bruke allergitabletter, regnes de såkalte andregenerasjons antihistaminer som førstevalg. Denne anbefalingen er lik, både for gravide og ikke-gravide. Blant andregenerasjons antihistaminer finner vi flere av de mest kjente allergitablettene, slik som cetirizin (for eksempel Zyrtec) og loratadin (for eksempel Clarityn).

Andregenerasjon antihistaminer regnes generelt som trygge å bruke. Flere av medisinene i denne gruppen har vært brukt i flere tiår på verdensbasis. Det er ikke mistenkt at allergitabletter kan gi uheldige effekter hos fosteret eller på svangerskapsforløpet.

Likevel anbefaler vi at gravide helst bruker noen typer allergitabletter fremfor andre. Dette skyldes at det finnes mer dokumentasjon for noen av allergimedisinene, mens det for andre finnes lite kunnskap og erfaring med bruk hos gravide.

Tabellen over gir en oversikt over hvilke allergitabletter som gravide helst bør bruke, og hvilke som kun bør brukes etter avtale med lege.

Kan gravide bruke Zyrtec/Cetirizin eller Clarityn/Loratadin?

Ja, både allergitabletter med cetirizin (slik som Zyrtec og Cetimax) og loratadin (slik som Clarityn) regnes som trygge å bruke under hele svangerskapet. Dette er de to typene allergitabletter som det finnes aller mest dokumentasjon om ved bruk hos gravide. De regnes derfor gjerne som førstevalg.

Kan gravide bruke Aerius eller Xyzal?

Ja, det regnes som trygt for gravide å bruke Aerius (som inneholder desloratadin) og Xyzal (som inneholder levocetirizin). De aktive virkestoffene i Aerius og Xyzal er veldig like de veldokumenterte medisinene loratadin og cetirizin (se forrige avsnitt). På grunn av denne likheten, regner vi med at mye av kunnskapen som finnes om loratadin og cetirizin også vil gjelde for Aerius og Xyzal. Selv om Aerius og Xyzal har vært kortere på markedet og blitt brukt av færre gravide, regnes de likevel som trygge å bruke under hele svangerskapet.

Kan gravide bruke Telfast?

Gravide kan bruke Telfast (inneholder feksofenadin) hvis legen har vurdert at dette er den beste behandlingen. Vi har i utgangspunktet ikke grunn til å mistenke at Telfast skal være uheldig å bruke under svangerskapet. Det finnes imidlertid mindre kunnskap om sikkerheten ved bruk av Telfast enn det gjør for en del andre typer allergitabletter.

Hvis du er gravid og bruker Telfast, anbefaler vi at du kontakter legen din for å høre om du skal fortsette med denne medisinen, eller om du bør bytte til en annen type allergitabletter som vi vet mer om. Hvis Telfast er den medisinen som gir best effekt, eller av andre grunner bør foretrekkes, kan det være riktig å fortsette med denne også under svangerskapet. Som nevnt, har vi i så fall ikke grunn til å mistenke at dette skal være uheldig for fosteret eller svangerskapsforløpet.

Kan gravide bruke Kestine/Ebastin, Zilas, eller Rupafin?

Hvis du er gravid og vanligvis bruker Kestine/Ebastin, Zilas eller Rupafin, vil vi anbefale deg å kontakte lege for å diskutere om du kan fortsette med dette eller om du heller bør bytte til en annen allergimedisin.

I utgangspunktet har vi ikke grunn til å tenke at Kestine (inneholder ebastin), Zilas (inneholder bilastin) eller Rupafin (inneholder rupatadin) skal være noe annerledes å bruke for gravide enn de andre allergitablettene. Så langt finnes det likevel svært lite eller ingen kunnskap om bruk av disse medisinene hos gravide. Dette henger sammen med at alle tre er relativt nye, sammenlignet med de andre allergitablettene på markedet.

For sikkerhets skyld anbefaler vi derfor at gravide snakker med legen sin før de eventuelt bruker Kestine, Zilas eller Rupafin. Mange gravide vil trolig kunne bytte til en av de andre allergitablettene, som generelt foretrekkes til gravide. Vi mener at gravide kun bør bruke Kestine, Zilas og Rupafin hvis legen mener at ingen av de andre medisinene er egnet.

Kan gravide bruke Phenergan eller Polaramin?

Ja, det regnes som trygt for gravide å bruke Phenergan (inneholder prometazin) og Polaramin (inneholder deksklorfeniramin). Disse medisinene tilhører en gruppe eldre allergimedisiner – såkalte førstegenerasjons antihistaminer. Dette er legemidler som vanligvis ikke brukes mot vanlige allergiplager nå lenger. Dette skyldes at mange blir veldig trøtte av å bruke dem – en bivirkning som de nyere allergitablettene ikke gir i like stor grad. Når gravide har behov for medisiner mot vanlige allergiplager, regnes derfor gjerne de nyere allergitablettene som førstevalg (se tabell). Polaramin og Phenergan kan derimot være egnet hvis gravide med allergi har behov for en søvndyssende effekt i tillegg.

Hvis legen din vil vite mer

Informasjonen i denne teksten bygger på artikkelen «Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?» Denne artikkelen er skrevet av RELIS, som er vår tjeneste for helsepersonell. Hvis legen din er usikker på hvilke allergimedisiner du kan bruke, kan du gjerne gi han/henne informasjon om artikkelen, eller skrive den ut og ta med til legen.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: oktober 2018