Råd mot vanlige plager

Pollenallergi

Hvilke allergimedisiner kan gravide bruke?

Det finnes flere allergimedisiner som gravide kan bruke, både i form av nesespray, øyedråper og tabletter.

Noen allergimedisiner selges reseptfritt i små pakninger, mens andre kun selges på resept. Når gravide trenger å bruke allergimedisiner over tid, anbefaler vi som en generell regel å avtale dette med lege. Det samme gjelder ved bruk av reseptpliktige allergimedisiner.

Tabellen under gir en oversikt over hvilke allergitabletter som generelt anbefales i første rekke under graviditet Dersom du er usikker på hvilken behandling som er riktig for deg, anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

HandelsnavnAktivt innholdsstoff Kan brukes av gravide
Loratadin  Loratadin  Ja 
Aerius , CaredinDesloratadin  Ja 
Zyrtec, Cetirizin, Cetimax  Cetirizin  Ja  
Xyzal  Levocetirizin  Ja  
Telfast, Altifex, FeksofenadinFeksofenadin  Ja
Kestine, Ebastin  Ebastin  Etter individuell vurdering
Zilas  Bilastin  Etter individuell vurdering

Er det nødvendig å bytte medisin?

De fleste gravide kan fortsette å bruke de samme allergimedisinene som de vanligvis bruker. Et mulig unntak er dersom du bruker en av de aller nyeste allergitablettene, det vil si Kestine/ Ebastin (begge inneholder ebastin) eller Zilas (som inneholder bilastin).

I så fall kan det være aktuelt å bytte til en av de allergitablettene som er bedre undersøkt, slik som cetirizin (eller andre medisiner som inneholder cetirizin, for eksempel Zyrtec eller Cetimax), loratadin, Aerius/Caredin, Xyzal eller Telfast. Hva som er riktig for deg, er noe du må du diskutere med legen din.

Øyedråper og nesespray – alle kan brukes

Vår vurdering er at gravide kan bruke alle typer øyedråper og nesespray mot allergi som finnes på det norske markedet. Dette gjelder uansett hvilket aktivt innholdsstoff øyedråpene/nesesprayen inneholder. Lenger ned gir vi en oversikt over alle de ulike øyedråpene og nesesprayene som gravide kan bruke.

Bakgrunnen for denne vurderingen er at nesespray og øyedråper virker lokalt i nesen og øynene. Generelt vil derfor lite av medisinen gå over i blodbanen og videre til fosteret. Dermed er det lite sannsynlig at anbefalte doser vil gi uheldige effekter hos fosteret.

Riktignok varierer det hvor mye dokumentasjon som finnes om bruk av de ulike typene øyedråper og nesespray hos gravide. Vi mener likevel at det ikke er grunn til å anbefale en bestemt type nesespray eller øyedråper fremfor en annen – både fordi de virker lokalt og ut fra hva vi vet om de ulike aktive innholdsstoffene. Hvis du er gravid og trenger øyedråper og/eller nesespray mot allergi, kan du altså bruke den medisinen som virker best hos deg.

Oversikt over øyedråper mot pollenallergi – alle kan brukes

HandelsnavnAktivt innholdsstoff Kan brukes av gravide
SpersallergAntazolin og tetryzolinJa 
EmadineEmedastinJa 
ZaditenKetotifenJa  
LivostinLevokabastinJa  
Opatanol, ToredinOlopatadinJa
Lecrolyn, LomudalNatriumkromoglikatJa

Oversikt over nesesprayer mot pollenallergi – alle kan brukes

HandelsnavnAktivt innholdsstoff Kan brukes av gravide
LivostinLevokabastinJa 
Budesonid, LivicortBudesonidJa 
Avamys, Flruhin,
Flutide nasal, Flutikason,
Otrason
FlutikasonJa  
Mometasone, NasonexMometasonJa  
NasacortTriamcinoloneJa
DymistaAzelastin og flutikasonJa
RyaltrisOlopatadin og mometasonJa

Hvilke allergitabletter bør gravide bruke?

Når gravide har behov for å bruke allergitabletter, regnes såkalte andregenerasjons antihistaminer som førstevalg. Denne anbefalingen er lik, både for gravide og ikke-gravide. Blant andregenerasjons antihistaminer finner vi flere av de mest kjente allergitablettene, slik som cetirizin (for eksempel Zyrtec eller Cetimax) og loratadin.

Andregenerasjons antihistaminer regnes generelt som trygge å bruke. Flere av medisinene i denne gruppen har vært brukt i flere tiår på verdensbasis. Det er ikke mistenkt at allergitabletter kan gi uheldige effekter hos fosteret eller på svangerskapsforløpet.

Likevel anbefaler vi at gravide helst bruker noen typer allergitabletter fremfor andre. Dette skyldes at det finnes mer dokumentasjon for noen av allergimedisinene, mens det for andre finnes lite kunnskap og erfaring med bruk hos gravide.

Tabellen lenger opp i teksten gir en oversikt over hvilke allergitabletter som gravide helst bør bruke, og hvilke som ikke regnes som førstevalg og derfor kun bør brukes etter individuell vurdering av lege.

Nedenfor finner du også mer informasjon om hver enkelt av medisinene.

Kan gravide bruke Zyrtec/Cetirizin/Cetimax eller loratadin?

Ja, både allergitabletter med cetirizin (slik som Zyrtec og Cetimax) og loratadin regnes som trygge å bruke under hele svangerskapet. Dette er de to typene allergitabletter som det finnes aller mest dokumentasjon om ved bruk hos gravide. De regnes derfor gjerne som førstevalg.

Kan gravide bruke Aerius/Caredin eller Xyzal?

Ja, det regnes som trygt for gravide å bruke Aerius eller Caredin (som begge inneholder desloratadin) og Xyzal (som inneholder levocetirizin). De aktive virkestoffene i Aerius/Caredin og Xyzal er veldig like de veldokumenterte medisinene loratadin og cetirizin (se forrige avsnitt).

På grunn av denne likheten, regner vi med at mye av kunnskapen som finnes om loratadin og cetirizin også vil gjelde for Aerius/Caredin og Xyzal. Selv om disse allergimedisinene har vært kortere på markedet og blitt brukt av færre gravide, regnes de likevel som trygge å bruke under hele svangerskapet.

Dette ble nylig også understøttet av en stor studie om desloratadin (Aerius), med flere tusen gravide.  Forskerne bak studien fant ingen økt risiko for uheldige effekter hos fosteret/barnet, noe som tyder på at medisinen kan anses som trygg.

Kan gravide bruke Telfast?

Ja, det regnes som trygt for gravide å bruke Telfast (som inneholder feksofenadin). Nylig kom det en stor, dansk studie med flere tusen kvinner som hadde brukt feksofenadin under svangerskapet. Forskerne fant ingen økt forekomst av uheldige effekter for fosteret/barnet, noe som tyder på at medisinen kan regnes som trygg å bruke for gravide.

Kan gravide bruke Kestine/Ebastin eller Zilas?

Hvis du er gravid og vanligvis bruker Kestine/Ebastin (inneholder ebastin) eller Zilas (inneholder bilastin), vil vi anbefale deg å kontakte lege for å diskutere om du kan fortsette med dette eller om du heller bør bytte til en annen allergimedisin.

I utgangspunktet har vi ikke grunn til å tenke at Kestine/Ebastin eller Zilas skal være noe annerledes å bruke for gravide enn de andre allergitablettene. Så langt finnes det likevel svært lite eller ingen kunnskap om bruk av disse medisinene hos gravide. Dette henger sammen med at disse legemidlene er relativt nye, sammenlignet med de andre allergitablettene på markedet.

For sikkerhets skyld anbefaler vi derfor at gravide snakker med legen sin før de eventuelt bruker Kestine/Ebastin eller Zilas for å få en individuell vurdering. Mange gravide vil trolig kunne bytte til en av de andre allergitablettene, som generelt foretrekkes til gravide. Vi mener at gravide kun bør bruke Kestine/Ebastin eller Zilas hvis legen vurderer at ingen av de andre medisinene er egnet.

Kan gravide bruke Phenergan?

Ja, det regnes som trygt for gravide å bruke Phenergan (inneholder prometazin). Dennee medisinen tilhører en gruppe eldre allergimedisiner – såkalte førstegenerasjons antihistaminer.

Slike førstegenerasjons antihistaminer brukes vanligvis ikke mot vanlige allergiplager nå lenger. Årsaken er blant annet at mange blir veldig trøtte av å bruke dem – en bivirkning som de nyere allergitablettene ikke gir i like stor grad..

Når gravide har behov for medisiner mot vanlige allergiplager, regnes derfor gjerne de nyere andregenerasjons allergitablettene som førstevalg (se tabell). Phenergan kan derimot være egnet hvis gravide med allergi har behov for en søvndyssende effekt i tillegg.

Hvis legen din vil vite mer

Informasjonen i denne teksten bygger på artikkelen «Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?»  Denne artikkelen er skrevet av RELIS, som er vår tjeneste for helsepersonell. Hvis legen din er usikker på hvilke allergimedisiner du kan bruke, kan du gjerne gi han/henne informasjon om artikkelen, eller skrive den ut og ta med til legen.

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: mars 2024.