Råd mot vanlige plager

Kortisonkremer

Kan gravide bruke kortisonkremer?

Det finnes flere kortisonkremer som gravide trygt kan bruke hvis det er behov for det. Dette er det stor enighet om i faglitteraturen.

Noen kortisonkremer selges reseptfritt, mens andre kun selges på resept. Gravide kan bruke reseptfrie kortisonkremer i en kort periode, som angitt på pakningen. Gravide kan også bruke kortisonkremer på resept når dette er avtalt med lege.

Er det trygt for gravide å bruke kortisonkrem?

Ja, vanlig anbefalt bruk av kortisonkrem regnes som trygt under svangerskapet. Ved bruk på et begrenset hudområde er det svært lite av medisinen som tas opp i kroppen. Samlet sett er det ikke holdepunkter for at slik bruk av kortisonkremer øker risikoen for fosterskader. Det er dermed ikke forventet at vanlig bruk av kortisonkremer skal påvirke fosteret eller svangerskapsforløpet.

Hvilke kortisonkremer kan gravide bruke?

I utgangspunktet er det ingen kortisonkremer gravide absolutt ikke kan bruke. Hvilken kortisonkrem du bør bruke avhenger blant annet av hva den brukes mot, hvor alvorlige plagene er og hvilket hudområde som skal behandles. Det er legen din som må avgjøre hvilken kortisonkrem som er rett for deg. 

Kortisonkremer finnes i ulike styrker

Kortisonkremer deles inn i fire grupper ut fra hvor sterke de er. Tabellen under gir en oversikt over de ulike kortisonkremene og hvilke grupper de tilhører.

Generelt anbefales det gjerne å bruke de mildeste kortisonkremene som har effekt. I utgangspunktet foretrekkes gjerne milde eller middels sterke kortisonkremer (gruppe I og II). Dersom legen vurderer det som nødvendig, kan kortisonkremer i gruppe III eller IV likevel brukes selv om du er gravid, men da fortrinnsvis på mindre hudområder.

Kortisonkremer bør smøres på i tynt lagt og ikke brukes i lengre tid enn nødvendig. På den måte begrenses mengden medisin som tas opp i kroppen. Disse generelle rådene gjelder også for ikke-gravide.

Handelsnavn Aktivt virkestoff Gruppe og styrke
Hydrokortison
Mildison 
Hydrokortison Gruppe I  Milde kortisonkremer 
Locoid Hydrokortisonbutyrat Gruppe II  Middels sterke kortisonkremer 
Apolar Desonid 
Betnovat Betametason Gruppe III  Sterke kortisonkremer           
Synalar Fluocinolonacetonid 
Metosyn Fluocinonid 
Mometason
Ovixan
Elocon
Mometason 
Flutivate Flutikason 
Dermovat  ClobexKlobetasol Gruppe IV  Ekstra sterke kortisonkremer

Andre gode råd

Ved gjentatte hudplager er det anbefalt å bruke fuktighetskrem regelmessig, og gjerne også følge andre generelle råd for å unngå at huden blir tørr og irritert. Bruk av fuktighetskrem sammen med kortisonkremer har bedre effekt enn kortisonkremer alene. God fuktighetsbehandling vil også kunne redusere behovet for å bruke kortisonkrem.

Når bør gravide kontakte lege?

Som en generell regel bør du kontakte lege hvis du har forsøkt reseptfri kortisonkrem i én uke, uten at plagene blir bedre. Det samme gjelder hvis du ikke får effekt av kortisonkremen du har fått på resept fra legen din.

Det er også anbefalt at all bruk av reseptpliktige legemidler under svangerskapet skjer i samråd med lege. Hvis du tidligere har pleid å bruke kortisonkrem på resept, bør du derfor snakke med legen din før du eventuelt bruker kremen når du er gravid.

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: november 2022