Råd mot vanlige plager

Kortisonkremer

Kan ammende bruke kortisonkremer?

Ammende kan trygt bruke kortisonkremer. Noen kortisonkremer selges reseptfritt, mens andre kun selges på resept. Ammende kan bruke reseptfrie kortisonkremer i en kort periode, som angitt på pakningen. Ammende kan også bruke kortisonkremer på resept når slik bruk er avtalt med lege.

Er det trygt å bruke kortisonkremer hos ammende?

Ja, det regnes som trygt for ammende å bruke kortisonkremer. Ved bruk på et begrenset hudområde er det svært lite av kortisonkremen som tas opp i kroppen. Derfor er det ikke forventet at medisinene skal påvirke barnet som ammes på noen måte.

Ammende bør passe på at barnet ikke kommer i direkte kontakt med hudområder som nylig er påsmurt kortisonkremer.

Hvilke kortisonkremer kan ammende bruke?

I utgangspunktet er det ingen kortisonkremer ammende ikke kan bruke. Hvilken kortisonkrem som er riktig for deg avhenger blant annet av hva den brukes mot, hvor alvorlige plagene er og hvilket hudområde som skal behandles. Det er legen din som må avgjøre hvilken kortisonkrem som er rett for deg. 

Kortisonkremer finnes i ulike styrker

Kortisonkremer deles inn i fire grupper ut fra hvor sterke de er. Tabellen under gir en oversikt over de ulike kortisonkremene og hvilke grupper de tilhører.

Generelt anbefales det gjerne å bruke den mildeste kortisonkremen som har effekt. Kremen bør smøres på i tynt lagt og ikke brukes i lengre tid enn nødvendig. På den måte begrenses mengden medisin som tas opp i kroppen. Disse generelle rådene gjelder også for ikke-ammende.

Handelsnavn Aktivt virkestoff Gruppe og styrke
Hydrokortison 
Mildison 
Hydrokortison Gruppe I  Milde kortisonkremer 
Locoid Hydrokortisonbutyrat Gruppe II  Middels sterke kortisonkremer 
Apolar Desonid 
Betnovat Betametason Gruppe III  Sterke kortisonkremer           
Synalar Fluocinolonacetonid 
Metosyn Fluocinonid 
Mometason 
Ovixan
Elocon
Mometason 
Flutivate Flutikason 
Dermovat  ClobexKlobetasol Gruppe IV  Ekstra sterke kortisonkremer

Andre gode råd

Ved gjentatte hudplager er det anbefalt å bruke fuktighetskrem regelmessig, og gjerne også følge andre generelle råd for å unngå at huden blir tørr og irritert. Bruk av fuktighetskrem sammen med kortisonkremer har bedre effekt enn kortisonkremer alene. God fuktighetsbehandling vil også kunne redusere behovet for å bruke kortisonkrem.

Når bør ammende kontakte lege?

Som en generell regel bør du kontakte lege hvis du har forsøkt reseptfri kortisonkrem i en uke, uten at plagene blir bedre. Det samme gjelder hvis du ikke får effekt av kortisonkremen du har fått på resept fra legen din.

Det er også anbefalt at all bruk av reseptpliktige legemidler under amming skjer i samråd med lege. Hvis du tidligere har pleid å bruke kortisonkrem på resept, bør du derfor snakke med legen din før du eventuelt bruker kremen når du er ammer.

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: november 2022