Råd mot vanlige plager

Soppinfeksjon i underlivet

En vanlig plage hos gravide

Soppinfeksjon i skjeden oppstår hyppigere hos gravide enn hos ikke-gravide, spesielt i andre og tredje trimester. Årsaken til dette er at kroppens hormoner og immunforsvar endres under graviditeten, og kan gi en ubalanse i bakteriefloraen i skjeden. Dette kan da føre til unormal oppvekst av soppen Candida albicans. Soppinfeksjon i skjeden er vanligvis ufarlig, men kan gi mye ubehag.

Hvilke soppmidler kan gravide bruke?

Vagitorier («stikkpiller» til bruk i skjeden) som inneholder klotrimazol (Canesten) er førstevalget ved behov for behandling av soppinfeksjon i underlivet. Vagitoriene brukes som oftest i kombinasjon med krem med samme virkestoff. Det er ikke vist fosterskadelig effekt ved bruk av Canesten vagitorier og krem under svangerskapet. Slik lokal bruk regnes derfor som trygg for gravide.

Pevaryl (ekonazol) vagitorier og krem er et annet legemiddel som også kan brukes mot soppinfeksjon i underlivet. For Pevaryl finnes det lite informasjon om sikkerhet ved bruk hos gravide. Det er likevel ingen grunn til å mistenke at dette middelet er uheldig å bruke på noen måte.

Det er mer forskning og erfaring med Canesten enn for Pevaryl under graviditet. Derfor velges helst Canesten til gravide.

Hvilken dosering av Canesten bør gravide bruke?

Fordi soppinfeksjon i underlivet hos gravide kan være vanskeligere å behandle enn ellers, foretrekkes ofte dosering over flere dager sammenliknet med engangsdose.

Gravide skal da bruke én stk vagitorie på 100 mg i seks påfølgende kvelder. Under graviditeten anbefales det gjerne at vagitoriene innføres med fingrene og ikke med applikatoren som følger med i pakningen.

Gravide bør ikke bruke Diflucan (flukonazol) kapsler

Medisinske veiledere og legemiddelmyndigheter fraråder bruk av Diflucan hos gravide. Bakgrunnen for dette er at enkelte studier har funnet at Diflucan gir noe større risiko for spontanabort, samtidig som det er noe usikkerhet rundt mulige fosterskadelige effekter. I spesielle tilfeller kan likevel lege vurdere at det kan være nødvendig å bruke Diflucan i svangerskapet til tross for usikkerhetene som finnes.

Dersom du har brukt enkeltdose Diflucan på egenhånd mens du er gravid mener vi at det er liten grunn til bekymring, for risikoen er uansett liten. Det er heller ingen grunn til bekymring dersom du ikke har fulgt rådet i pakningsvedlegget om å vente 1 uke med å bli gravid etter at du har brukt Diflucan.

Informasjon i pakningsvedlegg

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av legemiddelprodusenten, og de er ofte mer restriktive med å anbefale bruk under graviditet og amming enn det forskning og samlet erfaring gir grunn til. Derfor kan du få råd av helsepersonell om at noen medisiner kan brukes, selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med informasjonen i pakningsvedlegget.

Når bør du kontakte lege?

Hvis du er usikker på om du har en soppinfeksjon, bør du få en vurdering av lege før du starter opp med soppmedisiner. Det er viktig å utelukke at plagene skyldes andre underlivsinfeksjoner som kan forveksles med sopp.

Hvis symptomene blir verre eller ikke bedres etter behandlingen, bør du kontakte lege for å få en vurdering. Dette gjelder også dersom symptomene kommer raskt tilbake etter at behandlingen er avsluttet.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: januar 2024


Utvalgte referanser:
  • Infpreg. Candida. https://www.medscinet.se/infpreg/default.aspx (Sist oppdatert: 19. juli 2021).
  • Sobel JD. Candida vulvovaginitis: Treatment of acute infection. Version 35.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 31. mai 2023).
  • Norsk elektronisk legehåndbok. Candida vaginitt. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 6. februar 2023).
  • Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi 2023. Gynekologiske infeksjoner og vulvovaginitt. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/
  • American pregnancy association. Yeast infections during pregnancy. https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-complications/yeast-infections-during-pregnancy/ (Lest: august 2023).
  • Micromedex® 2.0 (online). Econazole (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 1. august 2023).
  • Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. Ekonazol. https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan/ (Sist endret: 7. desember 2022).
  • Clinical Pharmacology database. Econazole. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 20. november 2019).
  • Farr A, Effendy I et al. Guideline: Vulvovaginal candidosis (AWMF 015/072, level S2k). Mycoses 2021; 64(6): 583-602.