Råd mot vanlige plager

Pollenallergi

Hvilke allergimedisiner kan ammende bruke?

Det finnes flere allergimedisiner som ammende kan bruke, både i form av nesespray, øyedråper og tabletter.

Noen allergimedisiner selges reseptfritt i små pakninger, mens andre kun selges på resept. Når ammende trenger å bruke allergimedisiner over tid, anbefaler vi som en generell regel å avtale dette med lege. Det samme gjelder ved bruk av reseptpliktige allergimedisiner.

Tabellen under gir en oversikt over hvilke allergitabletter som generelt anbefales i første rekke under amming. Dersom du er usikker på hvilken behandling som er riktig for deg, anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

HandelsnavnAktivt innholdsstoffKan brukes av ammende
LoratadinLoratadinJa
Aerius, CaredinDesloratadinJa
Zyrtec, Cetirizin, CetimaxCetirizinJa
XyzalLevocetirizinJa
Telfast, Altifex, FeksofenadinFeksofenadinJa
Kestine, EbastinEbastinIkke førstevalg
ZilasBilastinIkke førstevalg

Er det nødvendig å bytte medisin?

Som hovedregel kan ammede fortsette å bruke de samme allergimedisinene som før. Et mulig unntak er hvis du bruker en av de aller nyeste allergitablettene, det vil si Kestine/Ebastin (som inneholder ebastin) eller Zilas (som inneholder bilastin). I så fall kan det være aktuelt å bytte til en av de allergitablettene som er bedre undersøkt.

Øyedråper og nesespray – alle kan brukes

Vår vurdering er at ammende kan bruke alle typer øyedråper og nesespray mot allergi som finnes på det norske markedet. Dette gjelder uansett hvilket aktivt innholdsstoff som er i øyedråpene/nesesprayen.

Hvis du ammer og trenger øyedråper og/eller nesespray mot allergi, kan du altså bruke den medisinen som virker best hos deg, og likevel amme som vanlig. Dette gjelder uansett hvor gammelt barnet ditt er, og uavhengig av om du fullammer eller delammer.

Bakgrunnen for denne vurderingen er at nesespray og øyedråper virker lokalt i nesen og øynene. Generelt vil derfor lite av medisinen gå over i blodbanen og videre til morsmelken. Dermed er det lite sannsynlig at anbefalte doser vil gi bivirkninger hos barn som ammes.

Oversikt over øyedråper mot pollenallergi – alle kan brukes

HandelsnavnAktivt innholdsstoffKan brukes av ammende
SpersallergAntazolin og tetryzolinJa
EmadineEmedastinJa
ZaditenKetotifenJa
LivostinLevocetirizinJa
Opatanol, ToredinOlopatadinJa
Lecrolyn, LomudalNatriumkromoglikatJa

Oversikt over nesesprayer mot pollenallergi – alle kan brukes

HandelsnavnAktivt innholdsstoffKan brukes av ammende
LivostinLevokabastinJa
Budesonid, Livicort,BudesonidJa
Avamys, Flruhin,
Flutide nasal, Flutikason,
Otrason
FlutikasonJa
Mometasone, NasonexMometasonJa
NasacortTriamcinoloneJa
DymistaAzelastin og flutikasonJa
RyaltrisOlopatadin og mometasonJa

Hvilke allergitabletter kan ammende bruke?

Når ammende har behov for å bruke allergitabletter, regnes såkalte andregenerasjons antihistaminer som førstevalg. Denne anbefalingen gjelder for alle, også de som ikke ammer. Blant andregenerasjons antihistaminer finner vi flere av de mest kjente allergitablettene, slik som cetirizin (for eksempel Zyrtec) og loratadin..

Tabellen øverst i teksten viser hvilke allergitabletter som ammende helst bør bruke, og hvilke som kun bør brukes etter individuell vurdering av lege. Anbefalingene er basert på mengden dokumentasjon som finnes om de ulike medisinene.

Nedenfor finner du også mer informasjon om hver enkelt av medisinene.

Er det trygt å bruke allergitabletter ved amming?

Flere av de såkalte andregenerasjons antihistaminene har vært brukt i flere tiår på verdensbasis. Det er ikke kjent at slike allergitabletter har gitt bivirkninger hos spedbarn gjennom morsmelken.

Hvis du har behov for å bruke en av de vanligste andregenerasjons antihistaminene (se tabell lenger opp), kan du altså amme som vanlig. Det er ikke vanlig å anbefale å vente noen bestemt tid med å amme etter å ha tatt slike allergitabletter i anbefalt dose. Dette gjelder både ved fullamming og delamming.

Som nevnt, anbefaler vi at ammende helst bruker noen allergitabletter fremfor andre, som vist i tabellen. Årsaken er at det varierer hvor mye kunnskap og erfaring som finnes om bruk av de ulike medisinene ved amming.

Nedenfor finner du også mer informasjon om hver enkelt av medisinene.

Kan ammende bruke Zyrtec/Cetirizin/Cetimax, Loratadin eller Telfast?

Ja, det regnes som trygt for ammende å bruke medisiner som inneholder cetirizin (slik som Zyrtec og Cetimax), loratadin, eller feksofenadin (Telfast) i vanlig anbefalte doser.

Undersøkelser tyder på at det kun er små mengder av disse medisinene som går over i morsmelken. Det er ikke forventet at disse små mengdene vil ha noe å si for barn som ammes. Kvinner som bruker vanlig anbefalte doser kan derfor amme som vanlig.

Kan ammende bruke Aerius/Caredin eller Xyzal?

Ja, det regnes som trygt å bruke Aerius og Caredin (begge inneholder desloratadin) eller Xyzal (inneholder levocetirizin) i anbefalte doser i ammeperioden. De aktive virkestoffene i Aerius/Caredin og Xyzal er tilnærmet de samme som i de mye brukte allergimedisinene loratadin og cetirizin (se forrige avsnitt).

Den kunnskapen og erfaringen som finnes om cetirizin og amming vil dermed trolig også gjelde for Xyzal. På grunn av denne likheten mener vi at ammende kan bruke Xyzal – selv om det finnes mindre erfaring med bruk av denne medisinen hos ammende.

Kan ammende bruke Kestine/Ebastin eller Zilas?

Hvis du ammer og vanligvis bruker Kestine eller Ebastin (begge inneholder ebastin) eller Zilas (inneholder bilastin), vil vi anbefale deg å kontakte lege for å diskutere om du kan fortsette med dette eller om du heller bør bytte til en annen allergimedisin.

I utgangspunktet har vi ikke grunn til å tenke at disse medisinene skal være noe annerledes å bruke ved amming enn de andre andregenerasjons allergitablettene. Foreløpig finnes det imidlertid svært lite eller ingen dokumentasjon på sikkerhet ved bruk av Kestine (ebastin) eller Zilas (bilastin) hos ammende. Det er heller ikke undersøkt hvor mye av disse to medisinene som går over i morsmelk.

For sikkerhets skyld anbefaler vi derfor at ammende i første rekke forsøker en av de andre allergitablettene, som det finnes mer dokumentasjon og erfaring med. Tabellen lengst opp i teksten viser hvilke allergitabletter som ammende helst bør bruke.

Hvis legen din vil vite mer

Informasjonen i denne teksten bygger på artikkelen «Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?»  Denne artikkelen er skrevet av RELIS, som er vår tjeneste for helsepersonell. Hvis legen din er usikker på hvilke allergimedisiner du kan bruke, kan du gjerne gi han/henne informasjon om artikkelen, eller skrive den ut og ta den med til legen.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: mars 2024.