Råd mot vanlige plager

Pollenallergi

Hvilke allergimedisiner kan ammende bruke?

Det finnes heldigvis flere allergimedisiner som ammende trygt kan bruke. Dersom du er mest plaget i øyne og/eller nese, regnes gjerne lokalbehandling med øyedråper og/eller nesespray som førstevalg, på samme måte som hos de som ikke ammer. Hvis slike medisiner ikke har god nok effekt eller du også har andre typer allergiplager, kan du forsøke med allergitabletter – selv om du ammer.

Noen allergimedisiner selges reseptfritt i små pakninger, mens andre kun selges på resept. Når ammende trenger å bruke allergimedisiner over tid, anbefaler vi som en generell regel å avtale dette med lege. Det samme gjelder ved bruk av reseptpliktige allergimedisiner.

Er det nødvendig å bytte medisin?

Som hovedregel kan ammede fortsette å bruke de samme allergimedisinene som før. Et mulig unntak er hvis du bruker en av de aller nyeste allergitablettene, det vil si Kestine, Zilas og Rupafin. I så fall kan det være aktuelt å bytte til en av de allergitablettene som er bedre undersøkt. Tabellen under gir en oversikt over hvilke medisiner som anbefales. Hva som er riktig for deg, er noe du må diskutere med legen din.

HandelsnavnAktivt innholdsstoffKan brukes av ammende
Clarityn, LoratadinLoratadinJa
AeriusDesloratadinJa
Zyrtec, Cetirizin, CetimaxCetirizinJa
XyzalLevocetirizinJa
TelfastFeksofenadinJa
Kestine, EbastinEbastinIkke førstevalg
ZilasBilastinIkke førstevalg
RupafinRupatadinIkke førstevalg

Øyedråper og nesespray – alle kan brukes

Vår vurdering er at ammende kan bruke alle typer øyedråper og nesespray mot allergi som finnes på det norske markedet. Dette gjelder uansett hvilket aktivt innholdsstoff som er i øyedråpene/nesesprayen. Hvis du ammer og trenger øyedråper og/eller nesespray mot allergi, kan du altså bruke den medisinen som virker best hos deg, og likevel amme som vanlig. Dette gjelder uansett hvor gammelt barnet ditt er, og uavhengig av om du fullammer eller delammer.

Bakgrunnen for denne vurderingen er at nesespray og øyedråper virker lokalt i nesen og øynene. Generelt vil derfor lite av medisinen gå over i blodbanen og videre til morsmelken. Dermed er det lite sannsynlig at anbefalte doser vil gi bivirkninger hos barn som ammes.

Hvilke allergitabletter kan ammende bruke?

Når ammende har behov for å bruke allergitabletter, regnes såkalte andregenerasjons antihistaminer som førstevalg. Denne anbefalingen gjelder for alle, også de som ikke ammer. Blant andregenerasjons antihistaminer finner vi flere av de mest kjente allergitablettene, slik som cetirizin (for eksempel Zyrtec) og loratadin (for eksempel Clarityn).

Tabellen over viser hvilke allergitabletter som ammende helst bør bruke, og hvilke som kun bør brukes etter avtale med lege. Anbefalingene er basert på mengden dokumentasjon som finnes om de ulike medisinene.

Nedenfor finner du også mer informasjon om hver enkelt av medisinene.

Er det trygt å bruke allergitabletter ved amming?

Flere av de såkalte andregenerasjons antihistaminene har vært brukt i flere tiår på verdensbasis. Det er ikke kjent at slike allergitabletter har gitt bivirkninger hos spedbarn gjennom morsmelken. Hvis du har behov for å bruke en av de vanligste andregenerasjons antihistaminene (se tabell), kan du altså amme som vanlig. Det er ikke vanlig å anbefale å vente noen bestemt tid med å amme etter å ha tatt slike allergitabletter i anbefalt dose. Dette gjelder både ved fullamming og delamming.

Som nevnt, anbefaler vi at ammende helst bruker noen allergitabletter fremfor andre, som vist i tabellen. Årsaken er at det varierer hvor mye kunnskap og erfaring som finnes om bruk av de ulike medisinene ved amming.

Nedenfor finner du også mer informasjon om hver enkelt av medisinene.

Kan ammende bruke Clarityn/Loratadin, Aerius eller Telfast?

Ja, det regnes som trygt for ammende å bruke både Clarityn (loratadin), Aerius og Telfast i anbefalte doser. Undersøkelser tyder på at det er helt minimale mengder av disse medisinene som går over i morsmelken. Det er ikke forventet at disse små mengdene vil ha noe å si for barn som ammes. Kvinner som bruker vanlig anbefalte doser kan derfor amme som vanlig.

Kan ammende bruke Zyrtec/Cetirizin?

Ja, samlet erfaring tyder på at det er trygt for ammende å bruke medisiner som inneholder cetirizin (slik som Zyrtec og Cetimax). Dette er en av de typene allergitabletter som er mest brukt, og som det derfor finnes mye erfaring med – også hos ammende. Det er noe uklart hvor mye cetirizin som går over i morsmelk, men undersøkelser tyder på at det er små mengder. Ifølge et anerkjent oppslagsverk er det heller ikke rapportert om at denne medisinen har gitt bivirkninger hos barn som ammes. Kvinner som bruker anbefalte doser cetirizin (slik som Zyrtec og Cetimax) kan derfor amme som vanlig.

Kan ammende bruke Xyzal?

Ja, det regnes som trygt å bruke Xyzal (inneholder levocetirizin) i anbefalte doser i ammeperioden. Det aktive virkestoffet i Xyzal er tilnærmet det samme som i den mye brukte allergimedisinen cetirizin (se forrige avsnitt). Den kunnskapen og erfaringen som finnes om cetirizin og amming vil dermed trolig også gjelde for Xyzal. På grunn av denne likheten mener vi at ammende kan bruke Xyzal – selv om det finnes mindre forskning på bruk av denne medisinen hos ammende.

Kan ammende bruke Kestine/Ebastin, Zilas eller Rupafin?

Hvis du ammer og vanligvis bruker Kestine (ebastin), Zilas eller Rupafin, vil vi anbefale deg å kontakte lege for å diskutere om du kan fortsette med dette eller om du heller bør bytte til en annen allergimedisin.

I utgangspunktet har vi ikke grunn til å tenke at disse tre medisinene skal være noe annerledes å bruke ved amming enn de andre andregenerasjons allergitablettene. Foreløpig finnes det imidlertid svært lite eller ingen dokumentasjon på sikkerhet ved bruk av Kestine (ebastin), Zilas eller Rupafin hos ammende. Det er heller ikke undersøkt hvor mye av disse tre medisinene som går over i morsmelk. For sikkerhets skyld anbefaler vi at ammende i første rekke forsøker en av de andre allergitablettene, som det finnes mer dokumentasjon og erfaring med. Tabellen over viser hvilke allergitabletter som ammende helst bør bruke.

Hvis legen din vil vite mer

Informasjonen i denne teksten bygger på artikkelen «Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?» Denne artikkelen er skrevet av RELIS, som er vår tjeneste for helsepersonell. Hvis legen din er usikker på hvilke allergimedisiner du kan bruke, kan du gjerne gi han/henne informasjon om artikkelen, eller skrive den ut og ta den med til legen.

Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, kan du stille oss et spørsmål og få personlig svar – enten på telefon eller via nettsiden vår.

Generelt anbefales gravide og ammende å bruke så lite medisin som mulig. Hvis du har fått medisinen din på resept fra legen, er det likevel viktig at du ikke endrer dosen eller slutter med den uten å avtale dette med legen din først.

Noen sykdommer hos gravide og ammende kan være en større risiko for barnet enn selve medisinen. Disse sykdommene bør derfor behandles. De fleste komplikasjoner som oppstår hos foster/barn skyldes ikke medisiner, men har andre årsaker.

Sist oppdatert: oktober 2018